Vergaderingen

Dorpsraad Eerde

Vergaderingen

De dorpsraad vergadert in principe 10 keer per jaar.

 

De vergaderdata voor de maandelijkse vergaderingen in 2024 zijn:

Zomervakantie: juli en augustus

Dinsdag 3 september

Donderdag 3 oktober

Dinsdag 5 november

Dinsdag 3 december

Een onderwerp bespreken?

De vergaderingen van het bestuur beginnen om 19.30 uur en zijn in gemeenschapshuis De Brink. Het eerste uur is er gelegenheid om een onderwerp met het bestuur te bespreken. Meld dit wel vooraf aan door een mail te sturen naar de dorpsraad.

Openbare vergaderingen

Doorgaans worden er twee keer per jaar, in voor- en najaar, openbare vergaderingen gehouden. Dan wordt er verslag uitgebracht van de werkzaamheden van de dorpsraad en kunnen actuele thema’s besproken worden. Deze vergaderingen worden via deze website en sociale media  aangekondigd.

De volgende openbare vergadering

De volgende openbare vergadering is:

10 oktober 2024

De vergaderingen starten om 19:30 uur tot 21:30 uur.

De zaal in gemeenschapshuis De Brink is geopend vanaf 19:15 uur.