Vergaderingen

Dorpsraad Eerde

Vergaderingen

Het bestuur van de dorpsraad vergadert in principe 10 x per jaar, doorgaans elke eerste dinsdag van de maand.

Een onderwerp bespreken?

De vergaderingen van het bestuur beginnen om 19.30 uur. Het eerste uur is er gelegenheid om een onderwerp met het bestuur te bespreken. Meldt dit wel vooraf aan door een mail te sturen naar de dorpsraad.

Openbare vergaderingen

Doorgaans worden er twee keer per jaar, in voor- en najaar, openbare vergaderingen gehouden. Dan wordt er verslag uitgebracht van de werkzaamheden van de dorpsraad en kunnen actuele thema’s besproken worden. Deze vergaderingen worden via deze website, sociale media en de Eerdse krant aangekondigd.

De datum voor de eerstkomende openbare vergadering is nog niet bekend.