Speerpunten

Dorpsraad Eerde

1.

Kerk & Dorpskern

Het is voor Eerde belangrijk dat er een nieuwe school komt. In combinatie met een kinderopvang, wat ook wel een kindcentrum genoemd wordt.

In het plan Kerk & Dorpskern fungeert de kerk als een multifunctioneel gebouw. Waarin het de school en kinderopvang huisvest. Waarbij het een ontmoetingsplaats voor de geloofsgemeenschap in Eerde is. En wat meteen een plek wordt voor nieuwe woningen.

Een mooie kans voor Eerde om haar geschiedenis te bewaren en tegelijkertijd plaats te maken voor een nieuwe, moderne invulling van de kerk.

Kerk & Dorpskern

2.

Woningbouw

Nieuwbouw zorgt voor levendigheid en groei in een dorp. Er zijn diverse uitbreidingsmogelijkheden in Eerde en deze willen we nauwkeurig gaan onderzoeken. De eerder gedane onderzoeken nemen we hierbij mee.

Met nieuwbouw hopen wij meteen dat het belang van een school in Eerde aanwezig blijft. Een school is namelijk een van de belangrijkste voorzieningen die gezinnen ertoe zetten in Eerde te komen wonen.

Natuurlijk in combinatie met voorzieningen die voldoen aan onze eerste levensbehoeften. Ook die voorzieningen zijn van groot belang voor een dorp. Overleg met de Eerdse ondernemers is daarom ook een actie voor de komende periode. Dit alles kan woningzoekenden (starters, jonge gezinnen en mensen die werken bij bedrijven in de omliggende industriegebieden) ervan overtuigen in een rustig, aantrekkelijk dorp te gaan wonen. In een woning die voldoet aan de eigentijdse normen.

Woningbouw

3.

Verkeer

Verkeersveiligheid is een veelbesproken onderwerp in Eerde. In een dorp dat rechtstreeks gelegen is aan een 80 km weg (N622) is dat niet vreemd. De Eerdsebaan haalt met regelmaat de krant. De afgelopen jaren hebben er al meerdere, ook fatale, ongelukken plaatsgevonden.

De slecht aangegeven fietsoversteekplaats (Horstjens-Zandvliet) en het gebrek aan overzicht worden al aangepakt. Maar de verkeersveiligheid in zijn totaliteit blijft een belangrijk punt van aandacht. De 30 km/uur in onze dorpskern wordt te vaak overschreden. Ook dit heeft onze aandacht. Wij willen graag samen met de werkgroep, gemeente en provincie de veiligheid van Eerde aanpakken.

De dorpsraad gaat in dit kader op korte termijn een werkgroep aanstellen die met dit onderwerp aan de slag gaat.

Wil jij lid worden van deze werkgroep? Neem contact op!

Verkeer

4.

Natuur

Natuur staat in Eerde centraal. Voor iedere bewoner zijn de Eerdse bossen slechts enkele minuten lopen. Toegang en behoud tot deze bossen is dus ook een belangrijk speerpunt van de Dorpsraad.

Eerde ligt middenin het Masterplan Vlagheide en de gemeente Meierijstad. Wij vinden het belangrijk dat de natuurlijke omgeving van Eerde goed behouden blijft. De Dorpsraad zal hierin de samenwerking blijven opzoeken met de natuurwerkgroep ‘’de Eerdse Bergen’’.

Zij hebben een bestaand plan waardoor de natuuromgeving van Eerde kan blijven groeien. De Eerdse bossen moeten bij uitstek een wandelomgeving blijven. Een plek voor ontspanning en recreatie. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat de ecologische omgeving niet onder al dat bezoek in de bossen te lijden heeft. Daarom willen wij dat er nieuwe projecten in het kader van het masterplan worden opgestart en dat de wandel- en fietsroutes behouden blijven. Met waarborging van de groene omgeving van Eerde.

De Dorpsraad gaat in dit kader op korte termijn een werkgroep aanstellen die met dit onderwerp aan de slag gaat.

Wil jij lid worden van deze werkgroep? Neem contact op!

Natuur

5.

Samen zijn wij sterk

Onder andere het coronavirus heeft ons doen realiseren dat je niet alles alleen kunt oplossen. Als dorpsraad hebben wij in deze tijd van afstand elkaar toch gevonden. Er waren al veel initiatieven om elkaar een helpende hand te bieden in Eerde. En er zijn nieuwe bijgekomen.

Wij vinden het belangrijk om deze initiatieven te stimuleren zonder dat mensen zich hierbij onprettig voelen. Elkaar weten te vinden en oog hebben voor elkaar zijn belangrijke ingrediënten voor een gezond, sociaal gevoel binnen ons dorp.

Daarnaast heeft de dorpsraad het idee opgepakt om vanaf volgend jaar nieuwe inwoners van Eerde te verwelkomen met een warm welkom. Een pakketje voor iedereen die nieuw in Eerde komt wonen, met daarin bonnen van Eerdse ondernemers maar ook informatie over clubs en verenigingen. Zo kan iedere nieuwe inwoner snel zijn weg vinden in Eerde.

Samen sterk

6.

Energietransitie

De gemeente Meierijstad is in opdracht van de rijksoverheid bezig met het maken van plannen voor nieuwe energieopwekking en energieverbruik van alle huishoudens. Het doel is fossielvrije energie toepassing in 2050.

In een brief van de gemeente zijn alle huishoudens van Eerde geïnformeerd dat we van het aardgas af moeten. Uitvoering begint voor 2030 en loopt tot 2050. De gemeente heeft woningen in Eerde gebouwd tussen 1992 en 2012 op een lijst staan voor onderzoek naar de eerste uitvoering.

De gemeente heeft de dorpsraad verzocht om Eerde te vertegenwoordigen in Meierijstad aardgasvrij. De dorpsraad wil dat we in Eerde goed geïnformeerd worden en dat er rekening wordt gehouden met onze wensen en belangen.

Lid worden van of vragen over deze klankbordgroep? Neem contact op!

Energietransitie

We houden jullie op de hoogte via actualiteiten.  En heb je vragen, neem gerust contact met ons op.