Aardgasvrij

Dorpsraad Eerde

Klankbordgroep

Doelstelling, Deelnemers, Agenda, Contact

Nieuws

Digitale informatieavond van gemeente over gasloos verwarmen in Eerde op 11 februari 2021. Een aantal woningen in Eerde is opgenomen voor onderzoek naar gasloos verwarmen.

Via onderstaande link kun je, je aan te melden voor een informatieavond en  controleren of jouw huis daar bij zit door postcode en huisnummer in te vullen.

Op deze pagina staat veel meer actuele info te lezen.

Vragen van inwoners

Informatie gemeente Meierijstad

Warmte, wonen zonder aardgas

Vanuit het Klimaatakkoord is de ambitie om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken voor het verwarmen van onze gebouwen, voor koken en douchen. Aardgas is een fossiele brandstof, die niet past in onze ambitie om CO2-neutraal te worden. Samen met de Meierijstadse samenleving gaat de gemeente op zoek naar de juiste route en de beste alternatieven voor een aardgasvrije gemeente.

Alle gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een visie hebben, hoe ze dat willen bereiken. Dat heet de Transitievisie Warmte (TVW). Daarin wordt op hoofdlijnen geschetst wanneer en hoe de wijken in Meierijstad overstappen op een alternatief voor aardgas.

Als de visie gereed is, volgt per wijk een Wijkuitvoeringsplan (WUP). Pas dan wordt het echt concreet en wordt verder ingezoomd op straat- en gebouwniveau wat er precies moet gebeuren, hoeveel dat kost, hoe dat betaald wordt etc.

Gemeente Meierijstad is bezig met het opstellen van deze Transitievisie Warmte en zal daarover het hele jaar 2021 over in gesprek zijn met inwoners, bedrijven, andere belanghebbenden en de gemeenteraad.

Info pagina gemeente Meierijstad: https://www.meierijstad.nl/aardgasvrij

Meer over zonne- en windenergie vind je hier.